Zemí zamyšlenou 1.

Václavská lípa v k.ú. Nové Strakonice (obvod kmene ve výšce 1,30 m 547 cm, výška 25 m, přibližné stáří 400 let)
Lípa Svobody v k.ú. Dřešín (obvod 270 cm, výška 30 m, stáří 86 let)

“Stále mě znělo v uších několik veršů, tu rozmarných, jindy žahavých, z nichž vystupovala podoba kraje spíš z tváře lidí než z jeho přírodnosti. Myslil jsem na dílo básníka zemřelého před sto lety, který citovou atmosféru svého domova přenesl do oblasti české poesie už navždycky.”
(L.Stehlík o F.L. Čelakovském)

Nenajdeme ve Strakonicích větší a krásnější strom než Václavskou lípu, košatící se při hlavní silnici směrem na Podsrp. Své větve sklání až k samé zemi, jakoby z úcty k zesnulým, pochovaným na blízkém hřbitově u kostela svatého Václava. Ten pochází již z konce 13. století, kdy byl kostelem farní obce Lom, ale lípa je určitě mladší. Podle pověsti stojí na místě, kde byli v roce 1504 upáleni na příkaz vrchnosti a přes nesouhlas tehdejšího českého krále Vladislava Jagellonského tři židé, obvinění z rituální vraždy malého chlapce.
Určitě tuhle pověst i lípu znal nejslavnější strakonický rodák, obrozenecký básník F.L. Čelakovský, narozený 7.3. 1799. Když umíral roku 1852 ve slezské Vratislavy jako profesor slavistiky, v moravském Hodoníně již dva roky skotačil malý Tomáš Masaryk. Narodil se ve stejný den jako autor “ohlasů”, později také dosáhl titulu universitního profesora a v roce 1891, coby poslanec dokonce zastupoval Čelakovského rodné Strakonice na říšském sněmu ve Vídni. Veřejnost si ho ještě zapamatovala z tzv. “hilsneriády”, kdy vystoupil proti pronásledování židů a pak již zasvětil svůj život vybudování samostatné republiky.
Podařilo se a 28. října 1918, na sklonku první světové války, vznikla Československá republika. Lidé slavili, radovali se, doufali v lepší zítřky a na věčnou památku vysazovali lípy “republiky a svobody”. Jednu z nejkrásnějších “Svobodných” mají určitě na kouzelném Podlesí, ve Dřešíně, kde ji na volném prostranství u mlýna nechal zasadit tehdejší starosta obce pan Lepa. Zažila a zažívá všechny kotrmelce republiky, u jejíhož zrodu stála a která dostala do vínku krásné heslo prezidenta “osvoboditele” - Nebát se a nekrást !
Bohužel, mnoho lidí, z nichž někteří přímo řídí osudy naší republiky, si toto heslo zkracuje o spojkové “a”, ale to už je zase jiná kapitola . . .

Soutěžní otázky na 8. března 2005:
1.1 Uveďte alespoň dvě česká města, které mají ve svém názvu lípu.
1.2 Co znamená ve jméně T.G. Masaryk prostřední “G” ?

Odpovídejte, spolu s odpověďmi na otázky z 10. března, do pondělí 14. března na adresu Listů Strakonicka.

Text : Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP
Foto : Brůžek Jaroslav, Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP