Závěrečné vyhodnocení soutěže Stíny lesa tajemné 2011


Vyhodnocení:

Správné odpovědi na otázky č. 10 :
10.1 Lužní les (luh) je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody a záplavovým cyklem. Největší lužní lesy u nás jsou na soutoku Dyje a Moravy u Břeclavi, v CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Poodří, Libický luh a na soutoku Labe s Cidlinou..
10.2. Nejvýznamnější literární dílo Josefa Holečka je desetidílná kronika jihočeského vesnického života Naši. Hlavním hrdinou je Jan Kojan a rody Kojanů a Králenců. Ruralismus (z latinského ruralis=venkovský) je literární směr z 1.pol. 20.stol., s ústřední tematikou těžkého, nijak idealizovaného vesnického života (kromě J. Holečka např. spisovatelé Josef Knap, Jan Čep, Václav Renč)

Nesoutěžní otázka č. 10.
Pohádka Princezna ze mlejna se natáčela také na hradě Helfenburk a na zámku Dobříš, interiéry i na zámku Březnice a Blatná.

Výherci 10. kola z 28. dubna 2011:
Knihu Toulavá kamera, tričko,čepici, hrnek a samolepky s logem soutěže získává ZŠ Čestice, tričko, čepici, hrnek a samolepky s logem soutěže Lucie Dunovská a sestry Andrea a Daniela Majerovi z Cehnic

Ceny pro výherce jsou k vyzvednutí na MěÚ Strakonice, odboru ŽP, Velké náměstí (budova Komerční banky), 3. patro, číslo dveří 6312, Ing. Šobr Miroslav.

Zároveň chci požádat o vyzvednutí cen i výherce předchozích kol, kteří tak dosud neučinili.

Tak :o). Během deseti putování jsme v rámci Mezinárodního roku lesů navštívili nejrozsáhlejší lesní komplexy našeho regionu a ukázali si je trochu jinýma očima než je obvyklé. Podařilo se nám dokonce i kousek lesa nad Strakonicemi vysadit a vyčistit několik lesních studánek. Věřím, že se do našich krásných lesů budete rádi vracet.
Putování končí a chci poděkovat všem, kteří se letošního ročníku ekologické soutěže aktivně zúčastnili, ať už jednotlivcům nebo třídním kolektivům.

Třídních kolektivů se zúčastnilo celkem 17 ze čtrnácti základních škol okresu a já se budu těšit, že se s nimi potkám při dalších putováních po krásách našeho regionu.

A na úplný závěr samozřejmě nejočekávanější část, vyhlášení výsledků soutěže třídních kolektivů, které se zúčastní dvoudenního tématického zájezdu do oblasti Křivoklátska, biosférické rezervace UNESCA, s návštěvou Šemíkových Stadic, Koněpruských jeskyní, Berouna s medvědy Vojtou, Kubou, Matějem, sklárny v Nižboru, skanzenu milířů, zámku Lány s muzeem a hrobem T.G. Masaryka, nekonečných křivoklátských lesů, hradu Křivoklátu, muzea Oty Pavla v Luhu pod Bránovem, muzea trilobitů ve Skryjích a zoologické zahrady v Plzni.

V letošním ročníku soutěže byl opět znát silný vliv internetu, ale museli jste zapojit i logické myšlení a někdy i sáhnout po knize Všechny třídní kolektivy si s nástrahami zdárně poradily a všechny školy tak měly do poslední chvíle možnost zvítězit, a proto o celkových vítězích rozhodl los.

Za oblast Strakonicka se zájezdu v termínu 25.- 26. května 2011 zúčastní dvacetičlenný kolektiv ZŠ Povážská Strakonice a v termínu 1. – 2. června 2011 kolektiv žáků ZŠ Volyně.

Za oblast Blatenska se zájezdu ve dnech 25. – 26. května 2011 zúčastní dvacet žáků ze ZŠ T.G. Masaryka z Blatné.

Za oblast Vodňanska to bude v termínu 1. – 2. června 2011 dvacetičlenný kolektiv ze ZŠ Bavorovská Vodňany.

Dalšími účastníky letošní soutěže byly třídní kolektivy ZŠ Čelakovského Strakonice, ZŠ Poděbradovy Strakonice, ZŠ Dukelské Strakonice, Gymnázium Vodňany, ZŠ Alešova Vodňany, ZŠ Čestice, ZŠ Cehnice, ZŠ Katovice, ZŠ Štěkeň a ZŠ Volenice.

Vítězům blahopřeji, všem další zúčastněným ještě jednou děkuji za bezchybnou účast a těším se na další soutěžní putování a setkávání v roce 2012.

S pozdravem všem Ing. Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP :o)

4. května 2011