Závěrečné vyhodnocení soutěže

Správné odpovědi na otázky č. 10 :
10.1 Spisovatel Rudolf Těsnohlídek napsal slovní doprovod k obrázkům Stanislava Lolka o chytré lišce a tak vznikly Příběhy Lišky Bystroušky (původně Bystronožky, ale díky chybě sazeče v tiskárně vznikla Bystrouška..). Adjunkt je úřednický pomocník, v tomto případě myslivecký mládenec, učeň.
10.2. Olej a akvarel jsou malířské techniky. Olej je malování olejovými barvami na plátno. Akvarel malování barvou rozpustnou ve vodě. Lept patří mezi grafické techniky, kdy se kresba tvoří do kovové desky leptáním kyselinou.
Mikoláš Aleš (1852-1913) a Josef Mánes (1820-1871) se samozřejmě mohli setkat.

Výherci 10. kola:
Strakonického „žabáka“, tričko,hrneček a samolepky s logem soutěže získává Marie Jůnová z Vodňan, Olga Mondeková z Cehnic a ZŠ Poděbradova 7.A

Během deseti putování jsme se zastavili u většiny rybníků našeho regionu a ukázali si je i z jiné stránky než přes produkci ryb. Seznámili jsme se s jejich vývojem, využitím, rozmanitými osudy i příběhy.
Putování končí a chci poděkovat všem, kteří se letošního ročníku ekologické soutěže zúčastnili, ať už jednotlivcům nebo třídním kolektivům.
Třídních kolektivů se zúčastnilo rekordních 22 týmů ze třinácti škol a já se budu těšit, že se s většinou potkám třeba zase při dalším putování po krásách našeho regionu.

A na úplný závěr samozřejmě nejočekávanější část, vyhlášení výsledků soutěže právě třídních kolektivů, které se zúčastní dvoudenního tématického zájezdu do Jeseníků, kdy vrcholem zájezdu bude exkurze na české stavbě století, přečerpávající elektrárně Dlouhé Stráně.

Za oblast Blatenska se zájezdu ve dnech 27. – 28. května 2009 zúčastní dvacet žáků ze ZŠ T.G. Masaryka z Blatné, v soutěži získali 19,8 bodu z dvaceti možných.

Za oblast Vodňanska to bude v termínu 3. – 4. června 2009 dvacetičlenný kolektiv ze ZŠ Alešova Vodňany, který získal plný počet, 20 bodů. Za nimi se umístila ZŠ Bavorovská Vodňany se třemi soutěžními kolektivy (6.třída 19,1 bodu a 7.třída a 9.B po 18,6 bodu).

Za oblast Strakonicka bylo o vítězi nutno rozhodnout losem. Vítězem se stala ZŠ Čelakovského s 19,8 body (zúčastní se zájezdu v termínu 3. – 4. června 2009) a ZŠ Volenice také s 19,8 bodu (zájezd v termínu 27. – 28. května 2009).

Stejný počet bodů dále získala ZŠ Dukelská (5 třídních kolektivů) a také ZŠ Volyně a ZŠ Čestice (4 třídní kolektivy). Dále následovaly s 19,5 body ZŠ Povážská a ZŠ Poděbradova, s 19,2 body ZŠ Štěkeň, a s 19 body ZŠ Cehnice a ZŠ Katovice.

Zvláštní ocenění za výjimečnou formu zpracování odpovědí obdrží ZŠ Poděbradova.

Vítězům blahopřeji a těším se na další soutěžní putování a setkávání.

S pozdravem všem Ing. Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP
:o)

12. května 2009