Vyhodnocení soutěže rozkvetlá okna Strakonic 2006

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se ohlédl za uplynulým rokem, který byl ve znamení kvetoucích Strakonic. Město Strakonice vyhlásilo soutěž pro všechny občany a školská zařízení na území města, pod názvem „Rozkvetlá okna Strakonic“. Celá soutěž pak měla dvě části, které byly hodnoceny samostatně. Jednalo se o letní a zimní výzdobu oken, balkónů, vstupů do domů apod. Byly hodnoceny všechny, z ulice viditelné, výzdoby oken a balkónů, přičemž, abychom na nikoho nezapomněli, jsme formou našeho zpravodaje žádali soutěžící, aby se do soutěže hlásili na odboru životního prostředí městského úřadu ve Strakonicích. Během léta a zimních měsíců naši pracovníci pořizovali fotodokumentaci jednotlivých výzdob a tento fotomateriál, který byl ještě v této chvíli anonymní, připravovali pro hodnotící komisi, která zasedla na přelomu roku a vyhodnotila celou soutěž. Vzhledem k velkému počtu soutěžících nebyl výběr jednoduchý. Samozřejmě při hodnocení byla posuzována celá řada faktorů. Především celkový estetický dojem, vhodná kombinace rostlin, celková kompozice, dobrý nápad ale i kvalita samotné péče o rostliny. Množství výsadeb nebylo rozhodující vzhledem k různým možnostem jednotlivých soutěžících. Samostatně byly hodnoceny rodinné a bytové domy. Výsledkem celé soutěže je pak 10 prvních, 10 druhých a 10 třetích míst, která byla odměněna kupóny v hodnotách 1000,- Kč, 1500,- Kč a 2000,- Kč na nákup rostlinného materiálu popř. poskytnutí jiných zahradnických služeb v Zahradnictví u Blatenského mostu. U školských zařízeních bylo hodnocení vzhledem k počtu škol o něco jednodušší. Mateřské školy byly odměněny nákupem hraček dle vlastního výběru a pro děti ze škol bylo uspořádáno promítání filmu.

Na následujících řádcích si Vám pak dovolujeme představit vítěze jednotlivých soutěžních kategorií, včetně fotopřílohy , kterou chceme inspirovat i další, jelikož jak se dozvíte na závěr této přílohy připravujeme druhý ročník této soutěže, který bude mít trochu jiná pravidla.. Rovněž Vás touto cestou žádáme o Vaše návrhy a připomínky formou vyplnění dotazníku, co Vás na soutěži zaujalo popř. co by se dalo i vylepšit.

Město Strakonice rovněž nestálo stranou, ale svými podpůrnými akcemi chtělo přispět k výzdobě našeho města. Nejdůležitější akcí bylo osázení Palackého náměstí květinovými výsadbami. Květinové výsadby se objeví i na jiných místech našeho města, kde to bude, to si však necháme jako překvapení.

Poděkování patří partnerům soutěže Rozkvetlá okna Strakonic, kterými byly: Fezko, a.s., Teplárna Strakonice, a.s., Strakonická televize a Technické služby města Strakonice.

Závěrem mi dovolte, abych hlavně poděkoval Vám, za to, že díky Vašim oknům bylo město Strakonice krásnější.

Ing. Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí

Vyhodnocení soutěže ve formátu pdf najdete v přílohách:

PřílohaVelikost
okna2_1.pdf304.52 KB
okna2_2.pdf375.66 KB
okna2_3.pdf663.34 KB
okna2_4.pdf87.56 KB