Vyhodnocení soutěže Město v přírodě – příroda ve městě

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 5 z 1.3. 2007 :
1. Bedřich Dubský (1880 – 1957) byl nejvýznamnějším jihočeským archeologem.
2. Z pohádek např. Zlatovláska, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Zlaté kapradí, z rostlin např. Zlatobýl obecný, Lilie zlatohlávek, Mochna zlatá, Zlatý déšť apod.

Knihu Toulavá kamera III. , tričko, čepici a hrneček s logem soutěže obdrží Pavla Švecová, Strakonice, Petra Šulová, Modlešovice a Eva Vizinová, ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice.

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 6 z 8.3. 2007 :
1. Artézský vrt je studna, jímající artézskou vodu, což je voda vystupující po navrtání nad úroveň terénu působením přírodního a hydrostatického přetlaku (někdy též tzv. „napjatá“ voda).
2. Kosiřík je kovová objímka pro připojení kosy ke kosišti.

Knihu Toulavá kamera III., tričko, čepici a hrneček s logem soutěže obdrží Zuzana Koutenská, Strakonice, Lukáš Pešek, ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice a Alexandra Sobolčíková, Katovice

Výherci soutěže třídních kolektivů, kteří se zúčastní tematického jednodenního zájezdu do Liberce v dubnu 2007 :
1. ZŠ Poděbradova
2. ZŠ Čelakovského, Jezerní ulice
3. ZŠ a MŠ Povážská, budova Lidická, 4.A

Šestým dílem končí první polovina soutěže Město v přírodě – příroda ve městě a její pokračování v polovině září bude včas oznámeno. Děkujeme všem, kteří se do ní aktivně zapojili, jak a těšíme se na podzimní spolupráci.

Zároveň upozorňujeme, že od čtvrtka 22. března 2007 začíná na webových stránkách města Strakonic VI. ročník soutěže s ekologickou tematikou pro školy a pro veřejnost, letos nazvaný U pramenů živé vody Země zamyšlené 2007.

Ing. Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP