Vědomostní soutěž „Regionem ve stínu památných stromů“

Výsledky soutěže v roce 2005

Dne 17. května 2005 bylo v rámci zasedání Dětského zastupitelstva ve Strakonicích provedeno vylosování výherců soutěže pro školy "Ve stínu památných stromů zemí zamyšlenou", jejímž garantem byl MěÚ Strakonice, odbor ŽP, ve spolupráci sMěÚ Blatná a MěÚ Vodňany.

Celé soutěže se v letošním roce zúčastnilo celkem sedmnáct třídních kolektivů ve školách na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.

Sestávala z osmnácti soutěžních dílů, kde v soutěžních otázkách bylo možno získat maximální počet 42 bodů.

Na Blatensku zvítězila ZŠ TGM Blatná s 38 body a na Vodňansku ZŠ Bavorovská Vodňany se 40,5 body.

Na Strakonicku bylo losováno z pěti škol, které získaly 41,5 bodu : Gymnázium Strakonice, ZŠ Volyně, ZŠ Povážská, ZŠ Poděbradova a ZŠ Štěkeň (jen pro informaci, ZŠ Dukelská získala 40 bodů, ZŠ Čelakovského také 40 bodů, ZŠ Volenice 31 bodů, ZŠ Plánkova 41 bodů).

Vítěznými školami na Strakonicku se losováním staly ZŠ Poděbradova Strakonice a ZŠ Volyně.

Všechny čtyři vítězné třídy se za odměnu zúčastní dvoudenního zájezdu do východních Čech, o kterém bude vtisku referováno. Ostatní školy obdrží věcné ceny.

MěÚ Strakonice, odbor ŽP, tímto děkuje všem účastníkům soutěže, blahopřeje vítězům a těší zase na shledání u dalšího ročníku ekologické soutěže v příštím roce.

Ing. Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP

Předběžný návrh trasy poznávacího zájezdu

8. června 2005 (středa): Kamenice nad Lipou (památná lípa, největší v Čechách), Skanzen Vysočina na Veselém kopci u Hlinska, Telecí (Lukásova „zpívající“ lípa, vyhlášená vroce 2002 českým Stromem tisíciletí), Polička, Africké muzeum Emila Holuba vHolicích u Pardubic, Bojiště Chlum srozhlednou u Hradce Králové.
Večeře, ubytování – Autokempink Rozkoš u Náchoda (možnost minigolf, míčové hry, lodičky, vodní kola, koupání)
9. června (čtvrtek): dopoledne „oživlé Babiččino údolí“ vRatibořicích u České Skalice (zhruba 1,5 hod program sbabičkou, kněžnou, komtesou Hortenzií, Viktorkou, Barunkou a s ostatními postavami z „Babičky“ Boženy Němcové, odpoledne návštěva Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem – safari)

Bližší informace :
Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí
Tel. 383 377 308, 606 669 920