Švandova lípa a Hrušeň v Hrachovišti se probojovaly do finále ankety Strom roku!

České Budějovice (21. června 2007) – Ve středu 20. června vybrala porota 12 stromů, které postupují do finále celostátní ankety Strom roku 2007 pořádané programem Strom života Nadace Partnerství. Porota, vybírala z celkového počtu 88 nominovaných stromů.

Generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 6,1 milionu korun. Hlavním partnerem ankety Strom roku je společnost Sitronics CZ, záštitu převzal ministr životního prostředí Martin Bursík.

„Do ankety přišly návrhy od soukromých osob, obcí, škol i zájmových a občanských sdružení. Po celé republice se konalo také 9 regionálních kol, z kterých do celostátní ankety Stromu roku postoupili jen vítězové,“ uvedla Klára Slámová z Nadace Partnerství. Porota složená z odborníků i známých osobností dnes vybrala z 88 nominovaných stromů 12 finalistů. Do finále se probojovalo šest lip, dva buky, hrušeň, dub, javor a platan.

Jihočeský kraj budou ve finále ankety Strom roku reprezentovat hned dva zástupci Švandova lípa ze Strakonic a Hrušeň v Hrachovišti. „U lípy, jež údajně stráží hrob Švandy Dudáka ve Strakonicích, porotu zaujal silný vztah místních lidí ke stromu. Lípa je také vítězem regionální ankety Strom Strakonicka. Hrušeň v Hrachovišti je vítězem třeboňské regionální ankety. Jedná se o nádherný asi 500 let starý exemplář hrušně obecné, kterou na Strom roku nominovalo Město Třeboň ve spolupráci se spoluautory CD Staré a památné stromy Třeboňska, “ řekla Slámová. Připomeňme ještě, že v loňském roce Jihočeský kraj reprezentovala Slanická lípa, která skončila na 8. místě.

O dalším postupu finalistů již bude rozhodovat veřejnost. Hlasy „svému“ stromu mohou lidé zasílat od 1. srpna do 11. října pomocí hlasovacích archů nebo dárcovských SMS zpráv ve tvaru DMS STROM1–12 odeslaných na číslo 8 7777. „Výtěžek z hlasování bude použit na výsadbu nových stromů po celé republice. Odměnou pro vítězný strom pak bude jeho odborné ošetření, které provede zahradnická firma Eden na jaře příštího roku. Pokud bude strom zdravý, vysadíme za ušetřené peníze nové stromky v jeho okolí,“ dodala Slámová. Vítězný strom bude slavnostně vyhlášen 20. října v průběhu Koncertu pro stromy, na kterém vystoupí Bratři Ebenové.

12 finalistů ankety Strom roku 2007
1.Sokolské lípy na Spořilově - Praha
2. Lípa ve Staré Lysé - Středočeský kraj
3. Švandova lípa - Jihočeský kraj
4. Hrušeň v Hrachovišti - Jihočeský kraj
5. Lípy ze Sedliště - Plzeňský kraj
6. Školní buk v Mšenu nad Nisou - Liberecký kraj
7. Stolanský javor - Pardubický kraj
8. Prosetínský dub - Vysočina
9. Platan na Kociánce - Jihomoravský kraj
10. Stojanova lípa - Olomoucký kraj
11. Polomská lípa - Moravskoslezský kraj
12. Buk na Bařince - Zlínský kraj

kontakt:
Klára Slámová,
koordinátorka ankety Strom roku,
Nadace Partnerství
tel.: 515 903 123,
gsm: 721 468 231,
e-mail: klara.slamova@nap.cz

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 15-ti let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 170 miliónů korun už na 1900 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.

Program Strom života Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství. Péči o stromy mohou lidé podporovat formou veřejné sbírky, každoročním hlasováním v anketě Strom roku nebo přímou účastí při výsadbách. Generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska CZ, která jej v tomto roce podporuje částkou 6,1 milionu korun.

Myšlenka pořádat anketu Strom roku vznikla v návaznosti na prvorepublikové aktivity okrašlovacích spolků a na aktuální činnost regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně, které se zabývalo ochranou zeleně ve městě. Jako protiváhu správním řízením a boji proti zbytečnému kácení stromů se zdálo smysluplné připravit pozitivní akci, která by k zájmu o životní prostředí přitáhla širokou veřejnost. V roce 2002 proto Nadace Partnerství poprvé vyhlásila celostátní anketu Strom roku. Smyslem bylo přenést myšlenku zájmu o prostředí, ve kterém žijeme do dalších měst a regionů České republiky.

Skanska CZ patřící do světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku je největší českou stavební společností. Zaměstnává 7200 lidí a v roce 2006 dosáhla obratu 36,5 miliardy korun. V rámci podpory trvale udržitelného rozvoje spolupracuje dlouhodobě s Nadací Partnerství, se kterou například vytvořila
speciální environmentální školení pro všechny provozní zaměstnance společnosti. Skanska je také donátorem programů Strom života a ankety Strom roku, na které v roce 2007 věnuje 6,1 milionu korun. Obdobným způsobem spolupracuje Skanska na Slovensku s Nadáciou Ekopolis.