Soutěž "Na vlnách stříbrných rybníků Země zamyšlené 2009"


Město Strakonice, prostřednictvím MěÚ Strakonice, odboru ŽP, vyhlašuje osmý ročník ekologické soutěže pro školy i veřejnost

Na vlnách stříbrných rybníků Země zamyšlené 2009.

„Pohled střízlivý uvidí ve Vás jen užitkovou nádrž pro chov ryb, ale jak vám křivdí! Pro mne jste pohledem oka božího ve dnech pohody i přísným zadíváním zraku Moranina v jitrech zimních šer. Ve vás je ztajen věčně se proměňující výraz této krajiny, její spanilá lyričnost, celá bohatá škála proměn a vztahů.“ Ladislav Stehlík, Země Zamyšlená 1, s.12

Pohled na jihočeskou krajinu bez rybníků je dnes naprosto nemyslitelný. Jen bohužel, už to ve většině případů nejsou ty stříbrné nebeské klenoty, jak je nazývali středověcí spisovatelé, ale mnohdy jen obyčejné přehnojené nádrže na chov ryb.

Mají však své životy, svou historii, budoucnost i přítomnost. V deseti zastaveních se ponoříme, spolu se spisovatelem Země zamyšlené, Ladislavem Stehlíkem, do vln rybníků a budeme hledat a rozplétat jejich více než tisíciletou cestu naší zemí v souvislostech přírodních, historických i kulturních. Setkáme se se slavnými panovníky, rybníkáři, vojevůdci i mysliteli, ale ponejvíce s obyčejnými lidmi, jejichž těžká a namáhavá práce změnila naši jihočeskou krajinu v pohádku o stříbrných šupinách….

Takže vyplouváme…

Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí
3. března 2009