Soutěž "Město v přírodě - příroda ve městě"


Městský úřad Strakonice odbor životního prostředí Vyhlašuje u příležitosti 640. výročí udělení městských privilegií městu Strakonicím, soutěž s ekologickou tematikou o životním prostředí Město v přírodě - příroda ve městě

Každý čtvrtek, s počátkem 1. února 2007 a s ukončením ve čtvrtek 8. března 2007 budou na webu MěÚ Strakonice a v regionálním tisku – Strakonický deník - vycházet reportáže (celkem 6), představující dosud zachovalé části přírody v katastrálním území města Strakonic a Nových Strakonic, které ukazují, jak může spojení přírody a města fungovat, případně nefungovat, v kontextu s různými historickými i současnými souvislostmi. Jen namátkou se představí např. Kuřidlo, rybník Blatský, řeka Otava, skála Kání vrch, teplárenský komín a další.
Závěr reportáže budou tvořit dvě soutěžní otázky, zaměřené na přírodní a na kulturně-historické souvislosti k danému tématu, na které mohou soutěžící odpovídat.

Odpovědi ze čtvrtka pak bude nutno vždy do středy příštího týdne doručit elektronickou poštou na e-mail miroslav(tečka)sobr (zavináč)mu-st(tečka)cz, písemně do městského INFOCENTRA Strakonice, do redakce Strakonického deníku, či písemně na MěÚ Strakonice, odbor ŽP (číslo kanceláře 54). Ve čtvrtek pak dojde k vyhodnocení došlých odpovědí a k vylosování výherců, kteří obdrží věcné ceny (knihy Toulavá kamera II, trička s logem soutěže, hrnečky s logem soutěže).

Soutěž je věnována 640. výročí udělení městských privilegií Strakonicím a protože výročí bude připomínáno celý rok, bude na podzim následovat druhá část soutěže, spočívající opět v šesti soutěžních reportážích.

Soutěž, samozřejmě s jinou soutěžní otázkou, bude probíhat i na rozhlasových vlnách Jihočeského rozhlasu České Budějovice a to vždy v sobotu po každém soutěžním čtvrtku, v odpoledním pořadu Fontána a i zde je možno po zodpovězení soutěžní otázky získat věcné ceny.

Garantem soutěže je MěÚ Strakonice, odbor ŽP, a část nákladů bude hrazena z dotačního programu Jihočeského kraje na významné kulturní akce kraje roku 2007.

Věříme, že díky naší soutěži se dozvíte o svém městě něco zajímavého a třeba se na něj začnete dívat trochu jinýma, více vědoucíma, očima . . .

Bližší informace :
Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí
Tel. : 383 377 308, 606 669 920 e - mail : miroslav(tečka)sobr (zavináč)mu-st(tečka)cz