Soutěž 4.týden - Studánky a prameny při silnicích a cestách


“Zechovická náves tvoří nejpůvabnější kulisu, jakou jsem v kraji viděl. Zdejší štíty a vjezdy mají všechny atributy lidových architektur vlachobřezského Jakuba Bursy, jejichž poznávacím znamením jsou empírové sloupky a symbol božího oka. Ve vsi nalézáme více podobných projevů lidové duše, někde bohatších, jinde skromnějších, ale všechny mají svou zvláštní čistotu a spanilost. Ještě na konci vsi je jedna kaplička s protějškem selského vjezdu a jiná zas na rozcestí pod Malsičkou, zastíněná starými lipami.“
(L. Stehlík, Země zamyšlená I, 1986, s. 219)

Zechovická studánka (k.ú. Zechovice): Kromě selského baroka se Zechovice mohou pochlubit, i když v tomhle případě není pochlubit to správné slovo, téměř zapomenutou studánkou přímo při silnici na Nuzín, nedaleko za vsí. Kdo o ní neví, těžko ji pozná, neboť vmáčknutá do svahu, zarostlá vodními rostlinami, řasami a všelijakým jiným zelencem téměř splývá s okolím. A což teprve, když začne růst tráva! Nemá lehlý život, ať v zimě nebo v létě, ale vzdor všem nepřízním osudu se drží a doufá, že jednou snad zase bude někomu stát za vyčištění. Vždyť i nyní, při absenci jakékoli údržby ukázaly rozbory pouhé 3 KTJ/100ml bakterií Escherichia, jen 8 KTJ/100 ml Koliformních bakterií a téměř ideální pH (6,6). Je pravdou, že obsah dusičnanů 67 mg/l již převyšuje normu pro pitnou vodu a stejně tak je pravdou, že voda Zechovické studánky již bohužel nikoho k napití nevábí. Alespoň zatím . . . A tak se vydáme vzhůru na Podlesí, kde na nás studánky jukají, tedy spíš šplouchají, obrazně řečeno, skoro na každém kroku.

Studánka U křížku pod Dobrší (k.ú. Dobrš) : Tou první bude studánka, nyní již důkladně zaskružená a zakrytá, v lokalitě zvané příznačně U studánky, pod Dobrší, při staré cestě na Drážov. Křížek hned vedle ní dokládá, že si jí lidé vždycky vážili a okolo vysazené javory navozují atmosféru typickou pro Dobrš, kde lze chodit prakticky od javoru k javoru. Jeden, při farním kostele, je dokonce památný, což už je opravdu unikát. Studánka, či spíše studna je i dnes jednou ze zdrojnic pitné vody pro nedaleký, z kopce mírně vzdálený Drážov, takže je kontrolovaná a proto tu bylo zbytečné brát vzorky na rozbor.

Studánka Pod kamenem v Zálesí (k.ú. Zálesí) : Zalesskou studánku není jednoduché najít. Pod silničním náspem ze Zálesí na Vrbici, ve spleti mladého jaseniní, zaskružená a přikrytá placatým kamenem bohatě využívá přírodní mimikry. Jak napovídá její pomístní a již mizející název, Studánka na Janoutouc lukách, leží při okraji bývalých pastvin a luk a v minulosti byla tedy hojně využívaná zejména při senosečích a při pastvách dobytka. Chladivý pramen ve stínu stromů přinášel osvěžení i úlevu a je dobře, že i dneska, když své historické poslání splnil, je o něj postaráno zakrytím a lidé na něj tak úplně nezapomněli. Jak by také mohli. Zdejší voda musela být vždycky vynikající, protože i dnešní rozbory snesou nejpřísnější měřítka. Žádné Escherichie a jen 10 KTJ/100 ml Koliformních bakterií, optimální pH 6,5 a téměř neuvěřitelné 4 mg/l dusičnanů! Vše jen kousek pod silnicí! A proto zdejší studánka dál uschovaná pod kamenem sní svůj sen a odpočívá, protože její chvíle ještě určitě přijdou . . .

Studánka při cestě Na Benedu v Kváskovicích (k.ú. Kváskovice u Zálesí) : Možná mají zdejší studánky opravdu takový malý „PP“, pošumavský patent, na kvalitu vody. Nedaleko od Zálesí, v Kváskovicích, kde se ještě zachovaly roubené chaloupky, se totiž zachovala studánka při cestě na samotu zvanou U Benedy, jejíž chemické složení vody se výrazně podobá studánce předchozí. Žádné Escherichie, 12 KTJ/100 ml Koliformních, pH 6,8 a jen 5 mg/l dusičnanů. Pravda pravdoucí. Studánka byla nově opravena a upravena při opravě silnice na Benedu, kdy byla zakryta slušivou přírodní konstrukcí se stříškou. V minulosti byla vždycky odkrytá a její voda hojně využívaná pracovníky na okolních kamenitých polích a loukách. Však málokde jinde se vidí tolik kamenných tarasů kolem vsí jako tady a samotná studánka má krásný kamenný svod vydlážděný až do vsi. Vždycky, i za největšího sucha měla vodu a pro zdejší pracovité lidi na Podlesí ji určitě bude mít napořád . . .

Studánka Pod Kličatkou v Kváskovicích (k.ú. Kváskovice u Paračova) : Hodně podobný osud má další studánka u Kváskovic, tentokrát však nikoli na Podlesí, ale u Paračova, na rozhraní strakonického a vodňanského regionu, při staré cestě na Kořenský rybník a dále na Záluží. S romantickým jménem Pod Kličatkou, schovaná pod mezí mezi švestkami, byla zaklenuta bílou kamennou stavbičkou kvůli ochraně před listím, větvemi i ostatním neřádstvem a lavička vedle ní přiláká k usednutí v každém ročním období. Studánka získává vodu z blízké, neustále podmáčené vyvýšeniny zvané Celina, intenzivně zemědělsky obhospodařované a právě díky tomu není kvalita její vody nikterak oslnivá. Sice žádné Escherichia coli, ale plných 80 KTJ/100 ml Koliformních bakterií, indikujících celkové fekální znečištění a 77 mg/l dusičnanů. Zajímavé je i poměrně kyselé pH (6,2), dokládající, že zdejším podložím bude pravděpodobně kyselá žula. Přírodou bohatá je zdejší krajina, od lesů, polí, meziček až po potůčky a rybníky a studánka Pod Kličatkou je třešničkou na celé té klasické jihočeské rozmanitosti. . .

Soutěžní otázky č.4 :
4.1) Jakým druhem dřeviny je tvořen porost „jaseniny“ ?
4.2) Jaký je rozdíl mezi žulou a rulou ?

Na otázky je možno odpovídat do středy 18. dubna 2007 včetně, na e-mailovou adresu: miroslav.sobr@mu-st.cz nebo písemně odevzdávat do téhož data v INFOCENTRU Strakonice.

Soutěž je vedena v samostatné linii pro základní školy regionu a po samostatné linii pro veřejnost.

Správné odpovědi na otázky č. 3 :
3.1. Okovy jsou dřevěné nádoby na vodu, nabíranou ze studní nebo potoků. Zavěšovaly se po dvou na oba konce dřevěné tyče – váhy – a váhy se dávaly na ramena. Nejšláky je lidový název pro dřeváky.
3.2. pH je míra kyselosti vody, tzv. vodíkový exponent. PH menší než 7 je kyselý roztok, větší jak 7 roztok zásaditý.

Výherci 2. kola :
Knihu Toulavá kamera III, tričko, čepici a hrneček s logem soutěže vyhrává ZŠ F.L. Čelakovského (6.A),
tričko, čepici a hrneček s logem Zdeněk Brom z Vodňan a Jitka Kloučková z Blatné.

Ceny je možno vyzvednout v úřední dny (pondělí, středa, pátek) na odboru životního prostředí MěÚ Strakonice, kancelář č. 57 (bývalá budova okresního úřadu) nebo se o předání domluvit prostřednictvím e- mailu (e-mail viz výše).

Text a foto : Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP