Soutěž 2007 vyhodnocení


Vyhlášení výsledků IV. ročníku soutěže o přírodě
U pramenů “živé vody” Země zamyšlené pro druhé stupně základních škol v regionu Strakonicka a Blatenska.

Správné odpovědi na otázky č. 8 :
8.1.) Režná pálenka se pálila ze žita a s přísadou různých bylin. Sladký likér rosolka (pův. název Rosogliose vyráběl přidáním výtažků z rosnatky okrouhlolisté (dnes chráněná rostlina, proto nelze pravou rosolku vyrábět) a medu do lihového nápoje (dnes s využitím okvětních lístků šípkové růže).
8.2.) Marobud (? - 37 nebo 38 n.l.) byl markomanský panovník a první historicky doložená postava vládnoucí na našem území.

Výherci 7. kola :
Knihu Toulavá kamera III, tričko, čepici a hrneček s logem soutěže vyhrává ZŠ Štěkeň, tričko, čepici a hrneček s logem soutěže vyhrává Anežka Kunclová, ZŠ Dukelská a ZŠ Povážská (6.B)

Výherci 8. kola :
Cestovní knihu, čepici a hrneček s logem soutěže vyhrává kvarta Gymnázia Strakonice, tričko, čepici a hrneček s logem soutěže vyhrává ZŠ Povážská (7.C) a ZŠ Štěkeň

Ceny je možno vyzvednout v úřední dny (pondělí, středa, pátek) na odboru životního prostředí MěÚ Strakonice, kancelář č. 57 (bývalá budova okresního úřadu) nebo se o předání domluvit prostřednictvím e- mailu (e-mail viz výše).

Výherci soutěže pro školy :
Soutěže se zúčastnilo celkem 15 třídních kolektivů z 11 škol celého regionu. Ve všech případech byly otázky zodpovídány správně a z tohoto důvodu rozhodlo o výsledku soutěže losování ze všech třídních kolektivů, které zodpověděly všech osm soutěžních dvojotázek a to s tímto výsledkem :

Strakonicko : ZŠ Cehnice a kvarta Gymnázia Strakonice
Blatensko : ZŠ T.G.M. Blatná
Vodňansko : ZŠ Alešova Vodňany

Vítězné třídy se zúčastní v termínu 22.- 23. května a 29. – 30. května 2007 tematického dvoudenního zájezdu do severních Čech.

Všem ostatním zúčastněným školám a třídním kolektivům tímto děkujeme za zájem a za účast v soutěži a budeme se těšit na další spolupráci při soutěžích s ekologickou tematikou, které MěÚ Strakonice, odbor ŽP, připravuje. Na podzim 2007 se bude jednat o pokračování soutěže Město v přírodě – Příroda ve městě a v roce 2008 je předběžně připravována soutěž, tentokrát věnovaná regionálně významným vodním tokům.

Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor ŽP