Soutěž 2006 - výsledky


Vyhlášení výsledků IV. ročníku soutěže o přírodě
U pramenů “živé vody” Země zamyšlené pro druhé stupně základních škol v regionu Strakonicka a Blatenska.

MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, vyhlašuje výsledky IV. ročníku ekologické soutěže “U pramenů “živé vody” Země zamyšlené”, která probíhala na webbových stránkách Města Strakonic od 15. února do 3. května 2006.

Každou středu, s počátkem 15. února 2006 a s ukončením ve středu 3. května 2006 vycházely soutěžní články s otázkami jak pro veřejnost, tak pro základní školy.

Celkem se soutěže zúčastnilo dvacet dva třídních kolektivů ze 14 základních škol, postupem času pak ve hře o dvoudenní zájezd do západních Čech zůstalo 15 soutěžních kolektivů.

Na Blatensku se vítězným kolektivem stala ZŠ T.G.M. Blatná, s celkovým počtem 23,5 bodu z 24 bodů možných a na druhém místě ZŠ Záboří s 22 body.

Na Vodňansku zvítězila ZŠ Alešova Vodňany s plným počtem bodů před ZŠ Bavorovská Vodňany s 23 body.

Na Strakonicku získalo plného počtu 24 celkem sedm třídních kolektivů (ZŠ Volyně, ZŠ Štěkeň, tercie Gymnázia Strakonice, ZŠ Plánkova, ZŠ Povážská, 8.C a 9.M ZŠ Dukelská), na dalších místech se umístily kolektivy 6.C, 7.B, 9.A, 9.B ZS Dukelská, ZŠ Volenice, kvarta Gymnázia Strakonice, ZŠ Cehnice a ZŠ Katovice. Proto bylo přistoupeno k losování vítězných kolektivů, kterými se staly ZŠ Štěkeň, tercie Gymnázia Strakonice a ZŠ Povážská.

Vítězné třídní kolektivy budou kontaktovány zvlášť a zúčastní se dvoudenního poznávacího zájezdu po lázeňských městech západních Čech, ostatním účastníkům děkujeme za účast, budou jim předány pamětní listy a budeme se těšit na setkání při dalších ročnících ekologické soutěže, které připravujeme.

Zároveň děkujeme i všem účastníkům soutěže z řad veřejnosti a i s nimi se budeme těšit na další soutěžní setkání.

Veškeré podrobnosti jsou k nahlédnutí na MěÚ Strakonice, odboru ŽP, číslo dveří 57 (s logem celé soutěže).

Ing. Miroslav Šobr, MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí

Tel. 383 377 308, 606 669 920
Mail : miroslav.sobr@mu-st.cz

A nakonec ještě správné odpovědi na soutěžní otázky č. 11. A 12.
11.1.) Teplota pramene v Lázních Máří Magdalény v Chelčicích máěl a má stálou teplotu 7,5 stupně Celsia (což odpovídá 6 stupňům Reaumura). Artézský pramen je hlubinný pramen, samočinně vystupující pod tlakem na zemský povrch.
11.2.) Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner se zasloužili roku 1862 o založení Tělovýchovné jednoty SOKOL.

11. knihu Toulavá kamera získává Iva Synková z Jjindřichova Hradce.

12.1.) Ruchovci-seskupení básníků, nazvané podle almanachu Ruch (60. Léta 19. století). Lumírovci-seskupení spisovatelů kolem časopisu Lumír (70.-80.léta 19.století).
12.2.) Podagra, čili dna, je nemoc způsobená poruchami při tvorbě a vylučování kyseliny močové, kdy vysrážením jejích krystalů v kloubech jsou vyvolány bolestivé kloubní záněty, nejvíce u palců u nohou (kloubní revmatismus). K léčbě podagry se v minulosti užívala rostlina bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria).

12. knihu Toulavá kamera získává kolektiv ZŠ Záboří.