Program oslav

Program oslav - předběžný:

14.9. – 31.10.2008
Výstava 140 let železnice na Strakonicku - Muzeum středního Pootaví (vývoj železnice, jízdenky, uniformy, modely)

18.9. – 20.9.
Kinematovlak na strakonickém nádraží
(8:30 – pásmo pohádek – pásmo 25 minut, 13:00 – 14:30 filmy a pohádky Zdeňka Trošky.
Rezervace pro skupiny na tel.: 739 069 271 – kapacita 60 míst)

20.9.
8:30 Zahájení výstavy lokomotiv a železničních vozidel v nákladovém prostoru železniční stanice Strakonice.
Výstava o historii železnice ve voze pana Simbártla.
Provoz Kinematovlaku a Pojízdné pohá dkové kanceláře
(prodej upomínkových předmětů, turistických známek, pamětního listu, pamětní razítko,…)
občerstvení (Měšťanský pivovar Strakonice)
9:30 Zahájení oslav – přivítání návštěvníků, seznámení s programem.
10:00 - 16:30 hudba – Malá muzika Nauše Pepíka.
10:25 Příjezd zvláštního vlaku z Vimperka. (M131.1 a M262.1)
10:30 Oficiální kolaudace Pojízdné pohádkové kanceláře Pohádkovým králem Zdeňkem Troškou.
10:51 Příjezd zvláštního vlaku z Plzně. (475.111)
11:06 Příjezd zvláštního vlaku z Českých Budějovic. (556.0506)
Společné slavnostní uvítání hostů.
Ukázka AČR (Krajské vojenské velitelství).
Vystoupení divadelních spolků. Švejk c.k. Šraml, K. und K. Regiment No. 35
12:21 Odjezd zvláštního vlaku do Písku. (475.111 + postrk 556.0506) (v Písku a Protivíně doprovodný program ).
12:30 Autogramiáda Pohádkového krále Zdeňka Trošky v Pojízdné pohádkové kanceláři.
15:24 Příjezd zvláštního vlaku z Písku. (475.111 + postrk 556.0506)
15:29 Odjezd zvláštního vlaku do Plzně. (475.111)
15:46 Odjezd zvláštního vlaku do Českých Budějovic. (556.0506)
16:05 Odjezd zvláštního vlaku do Vimperka. (M131.1 a M262.1)
Dále provoz občerstvení, Kinematovlaku, výstav a Pojízdné pohádkové kanceláře.
18:00 Ukončení.

více informací: www.sweb.cz/spzs