Otvírání studánek na Strakonicku 2007


Na Podsrpu 15 žáků s pedagogickým dozorem provedlo úklid, shrabání a vyčištění celého okolí pramene. Byly odklizeny větve, shrabáno staré listí, které naplnilo celý kontejner, sebrány dva pytle odpadků, především plastu a vyčištěno dosud hodně odpudivě vypadající ohniště. Kvalitně a s úsměvem provedenou práci průběžně oceňovali a chválili všichni návštěvníci pramene, kteří si přijeli pro jednu z nejkvalitnějších vod celého regionu. Oprávněně. A to si po práci ještě žáci stačili „střihnout“ malý branný závod věnovaný přírodě.

Štěkeňští „studánkáři“, v počtu 18 duší zase probudili k životu zapomenutou studánku pod mohutným kaštanem směrem ze Štěkně na Vítkov. Ke slovu přišla pila, hrábě, motyky,lopaty a taky fantazie a šikovné ruce při vytváření kamenného obložení a přepadu studánky. Určitě potěšila i pochvala přímo „na místě činu“ z ústa štěkeňského pana starosty. A místo branného cvičení si žáci, tedy spíše žákyně procvičily plíce při pěveckém vystoupení s hráběmi v rukou. Moc jim slušelo, když se takhle alespoň na chvíli vrátily do časů svých babiček.

Oběma skupinám bylo odměnou spousta legrace a posezení při občerstvení a při opékání špekáčků. Trvalejší vzpomínkou budou modrá trička a čepičky s logem ekologického projektu U pramenů živé vody, věnované MěÚ Strakonice. Ještě trvalejší, alespoň možná, pak malé stromky kaštanů, které si žáci přesadí do svých škol. A vzpomínkou nejtrvalejší? Možná vědomí každého, kdo svými silami přispěl ke zdárnému průběhu letošního „otvírání studánek“, že přírodě stojí za to pomáhat. Pomáháme tím vlastně sami sobě . . .

A jak ZŠ Povážská, tak ZŠ Štěkeň, mohou být na svou pomoc opravdu pyšní.

Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP