Nejsympatičtější strom Strakonicka 2007

Od října do konce listopadu letošního roku probíhalo regionální kolo ankety o Nejsympatičtější strom regionu 2007. Hlasování probíhalo prostřednictvím škol a školáci zapojily do vyplňování anketních lístků i své rodiče. Vítězný strom bude náš region reprezentovat v celorepublikové anketě o Nejsympatičtější strom České republiky 2007, která začíná 21.3.2007, a zároveň získá v roce 2007 odborné dendrologické ošetření.

Výsledky hlasování:

  1. místo – Švandova lípa, Strakonice, lípa u stezky na Kalvárii, uvádí se, že roste v blízkosti hrobu Švandy dudáka, obvod kmene ve výšce 130 cm – 350 cm
  2. místo – Kbelnická jablůňka, Kbelnice, jabloň pod lesem u cesty k Jemnici, obvod kmene 270 cm, což je pro ovocný strom úctyhodný rozměr
  3. místo – Řepický akát, Řepice, akát u rozcestí pod vsí, u cesty k rybníku Okrouhlík, obvod kmene 450 cm, jeden z největších a nejkrásnějších akátů regionu

Zvláštní kategorií je v celonárodní anketě Strom hrdina, pro stromy ohrožené, bojující s časem i civilizací. O tento titul se bude za náš region ucházet Žižkův dub. Jeho torzo v lesíku blízko rybníka Škaredý u Sudoměře, prý pamatuje Žižkovo válečnické umění a dokonce pod ním i samotný husitský vojevůdce po úspěšné bitvě 25.3.1420 odpočíval.

Děkujeme všem, kteří se na průběhu ankety podílely.