Návrh na strom roku české republiky za rok 2005

Památný strom „Zborovické lípy“

Město Strakonice pod záštitou ministra životního prostředí České republiky a starosty města Strakonice uskutečňuje od září 2004 svůj ekologicko osvětový projekt ROK STROMU, který bude zakončen k 1.10.2005. Snahou města je nejen popularizace dřevin a jejich přiblížení veřejnosti a dětem, a to formou zábavných akcí či soutěží.

Památný strom „Zborovické lípy“ se stal vítězem ankety „Památný strom Strakonicka“, která probíhala v měsíci únoru v Listech Strakonicka. Čtenáři jej s převahou vybrali v konkurenci 21 památných stromů Strakonicka a Volyňska.

Příběh stromu

Zborovické lípy byly vyhlášeny za strom památný v roce 2004.

Proti proudu Třeštilky (jak se mezi lidem říká Volyňce) se pomalu jednovagonovým vláčkem vypravíme na Volyňsko. Opravdu pomalu, neboť vystoupíme hned na druhé zastávce od Strakonic. V Předních Zborovicích ví dobře o zlomyslnostech rozbouřené řeky, která si dokonce při povodních v roce 2002 vybrala jednu lidskou oběť. Ale ve Zborovicích jsme kvůli jiným obětem. Na místě, kde malou kapličku zastiňují dvě rozložité památné lípy, jsou údajně pohřbeni vojáci ze švédských válek, což byl v minulosti běžný postup, když vojáci zemřeli daleko v cizí zemi. Je tu však jeden otazník. Švédští vojáci u nás byli naposledy za třicetileté války, tedy do roku 1648, kdy navíc ještě zvyk stavět kapličky příliš rozšířený nebyl. Když využijeme stáří lip, které by mělo zhruba odpovídat stáří kapličky, dostaneme se zhruba do roku 1800 – 1820.

Na tomto základě lze usuzovat, že máme co činit s ostatky nikoli švédských, ale spíše francouzských vojáků z napoleonských válek a takových míst už je v našem regionu více. Shodou okolností třeba v obci Zadní Zborovice u Třebohostic je místo zvané Na Lampírce, kde prý bojoval francouzský generál Dampierre. Ať tedy slovanské lípy přinesou pokoj neklidným vojáckým francouzským duším.

Lokalita

V obci Přední Zborovice (obec Přední Zborovice leží cca 5 km od Strakonic, v blízkosti komunikace Strakonice-Volyně,Vimperk), za mostem přes řeku Volyňku vede vpravo cesta, která se zhruba po 50-ti metrech rozděluje, v trojúhelníku mezi cestami stojí kaplička, vedle kapličky rostou dvě lípy. Vlastníkem dotčeného pozemku, p.č. 607 v katastrálním území Přední Zborovice, je obec Přední Zborovice.

Druh stromu

Skupina dvou lip malolistých, Tilia cordata.

Parametry dřeviny

Údaje z roku 2004
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 340 cm, 250 cm
Výška stromu: 22 m, 17 m
Šířka koruny: 15 m, 11 m
Stáří dřeviny: 180 m

Údaje z roku 1941
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 225 cm, 200 cm
Výška stromu: 15 m, 12 m