Ekologická soutěž "U pramenů živé vody" 2007


Ekologická soutěž, jejíž začátek je symbolicky stanoven na 22. března 2007, což je světový den vody

“Patřilo k pasácké služebnosti zahnat “ze škody” dědečkovy zatoulané krávy a doskočit ke studánce namočit tvrdý chléb . . .
(L. Stehlík, Země zamyšlená I,1985, s. 8)

Po roce se vracíme zpátky k pramenům a studánkám „živé vody, jak je známe už jen z pohádek, z obrázků Josefa Lady a z vyprávění našich dědečků a babiček, kteří se o ně starali a projevovali jim přirozenou úctu, pramenící z dávného dávnověku i z obyčejné lidské zkušenosti. Vracíme se k nim i proto, že všude okolo sebe vidíme a cítíme, že ta „obyčejná“ voda kolem nás, začíná být čím dál tím vzácnější, že se o ní mluví častěji a častěji, že pojem „živá“ voda vůbec není nadnesený, ale spíš jednoznačně vypovídající.

Prameny a studánky nezmizely. Stále jsou. Schovány pod kameny v polích, pod starými, věkovitými stromy, pod bílými kapličkami při cestách, ve skružích na vesnických návsích i v rozbahněných prameništích. Jejich voda stále dovede osvěžit, jejich klid a přirozená krása potěší oči i duši.

V osmi setkáních je poznáme ze všech stran a bude jedině dobře, jestli lidé sami přijdou s informacemi a s náměty, kde se skrývají další zapomenuté prameny a studánky a ještě lépe, když se v nich znovu probudí přirozená lidská úcta k „živé“ vodě...

Soutěžní článek bude k dispozici každý čtvrtek, s počátkem 22.března 2007 a s ukončením 10. května 2007 na www.mu-st.cz pod logem ekologické soutěže (viz výše)

Odpovědi nutno zasílat vždy do středy příštího týdne na adresu :

miroslav.sobr@mu-st.cz nebo písemně odevzdat do INFOCENTRA Strakonice na Velkém náměstí

Soutěž probíhá v linii pro školy a v linii pro širokou veřejnost a dále každou sobotu v odpoeldním pořadu Fontána na vlnách Jihočeského rozhlasu České Budějovice.

Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí