4. Soutěž "Městský park Rennerovy sady"


Město Strakonice se dočkalo hradeb až v roce 1529. Kamenná zeď z lomového kamene, před níž široký příkop naplněný vodou a val a tři bašty. Po třech stoletích vše dosloužilo, příkop byl zasypán, val zarovnán a vyvstala otázka co s nově vzniklým prostorem.

Zřízení hlavního městského parku při samém okraji Velkého města se přímo nabízelo, takže roku 1836 je kolem zbytků hradeb vysazena kaštanová alej. O rok později na umělém vršíčku vyrůstá umělá besídka, empírový gloriet, rozezní se promenádními koncerty a strakoničtí začnou využívat svůj první opravdový, i když ještě relativně malý městský park.

Roku 1876 umírá Antonín Renner (narozen 1816), strakonický koželuh a milovník přírody a v závěti zřizuje fond, který má být předán spolku pro ochranu zvířat, pokud někdy takový ve městě vznikne. Spolek, nazvaný Renner, spolek pro ochranu zvířat, později Okrašlovací spolek Renner opravdu vzniká roku 1884 a ve stanovách má i zakládání a udržování veřejných sadů a stromořadí. Během své dlouholeté činnosti rozšíří park do dnešní velikosti přes 2,50 ha, nechá v něm umístit památník donátora (1934) a park tím převezme i jméno tohoto vzácného člověka.

Dnes je park nejvýznamnější oázou klidu a zeleně v centru města. Vlastně malé arboretum, s moderním a hojně využívaném dětským hřištěm, novým sociálním zařízením, upravenými pěšinkami, ošetřenými stromy i keři. Nově zpracovaný plán péče, řeší nepříjemný ale závažný úkol, vykácení starých a nebezpečných stromů a jejich nahrazení mladými. V uplynulých dvou letech byly realizovány první kroky postupné obnovy vysazením nových platanů a lip, objevilo se také několik jerlínů a rekonstrukční práce budou probíhat i nadále.

Vše za účelem zachování jedinečné přírodní památky v centru Strakonic na moudrost našich předků, kteří ji vtělili do stanov svého okrašlovacího spolku slovy : „…chrániti přírodu, rostlinstvo a zvířenu, raditi v záležitosti staveb, chrániti lidové umění, pečovati o zlepšení komunikace, zdravotnictví a čistoty, též zakládati a udržovati veřejné sady a stromořadí . . .“ .

Naléhavost jejich poselství se do našich časů vůbec, ale vůbec nezměnila…

Soutěžní otázka :
1. Co nebo kdo je to jerlín ?
2. Co je to arboretum a kde v Čechách lze alespoň jedno navštívit?

Správné odpovědi na soutěžní otázku č. 2 :
Kalvárie je umělecké zobrazení utrpení a ukřižování Ježíše Krista a má 14 zastavení.
NS Podskalí začíná u mostu J.Palacha, je dlouhá asi 2,50 km a má 14 zastavení.

Výherci :
Knihu Toulavá kamera II. a tričko, čepici, hrneček s logy soutěže obdrží za ZŠ Poděbradova Jiřina Maříková,
tričko, čepici a hrneček s logy soutěže Jana Sobolčíková ze Strakonic a Šárka Hromádková z Volenic

Text a foto Ing. Šobr Miroslav, MěÚ Strakonice, odbor ŽP